Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Община Перник.

14.04.2016 17:31:26

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Община Перник - гр.Перник, пл. "Св.Иван Рилски" №1А за срок от (дванадесет) месеца считано от датата на сключване на договор, на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 900 броя SIM - карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност.

Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по три обособени позиции.

14.04.2016 17:18:00

Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по три обособени позиции.

Възстановяване на общински сгради, пострадали от земетресението на 22.05.2012г. на територията на Община Перник по две обособени позиции.

14.04.2016 15:44:41

Възстановяване на общински сгради, пострадали от земетресението на 22.05.2012г. на територията на Община Перник по две обособени позиции:Обособена позиция №1 Възстановяване на здравна служба, гр. Батановци; Обособена позиция №2 Възстановяване на сградата на читалището в с. Драгичево.

Избор на изпълнител за извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на мост над р.Струма при ул. Струма в гр. Перник.

14.04.2016 11:12:42

Избор на изпълнител за извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на мост над р.Струма при ул. Струма в гр. Перник.

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр.Перник

14.04.2016 11:06:00

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр.Перник и изграждане на парк на предизвикателствата в местноста Войниковец.

Избор за изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 2 обекта в гр. Перник в две обособени позиции.

14.04.2016 10:44:56

Избор за изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 2 обекта в гр. Перник в две обособени позиции.

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции.

14.04.2016 09:33:00

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции.

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр. Перник и благоустрояване на кв.Тева.

12.04.2016 16:31:41

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр. Перник и благоустрояване на кв.Тева.