Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Доставка на горива - автомобилен бензин A95H и дизелово гориво за нуждите на ППС, собственост на община Перник

Предмет на доставката са горива с опция за зареждане в бензиностанции, чрез закупуване при условия на отложено плащане, чрез използването на Карти за регистрация и авторизация на покупките /безналично плащане/на автомобилен безоловен бензин и дизелово моторно гориво за пътните превозни средства (ППС) собственост на Община Перник и второстепенните разпоредители с бюджет, № в РОП на АОП  00589-2019-0002

Обявление

16.04.2019 20:12:29

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

28.01.2019 14:36:01

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Договори и споразумения

16.04.2019 20:14:24

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения