Профил на купувача

Друга информация

29.09.2017 09:25:10

Друга информация

Друга информация

14.03.2016 11:40:00

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка ID 719137

Друга информация

10.06.2015 17:02:14

Допълнително споразумение

Обобщена информация по чл.44, ал.10 ЗОП ID 658391

31.03.2015 10:16:00

Обобщена информация по чл.44, ал.10 ЗОП

Информация за плащанията

16.03.2015 14:08:00

Плащания