Събиране на оферти с обява или покани до определени лица (след 01.03.2019)

Изготвяне на бизнес план за кандидатстване с проектно предложение

15.10.2019 19:29:11

Изготвяне на бизнес план за кандидатстване с проектно предложение

ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ПО 2 ОП

09.09.2019 19:10:52

ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ПО 2 ОП

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на община Перник“ по 2 ОП

09.09.2019 15:05:41

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на община Перник“ по 2 ОП

Неотложни ремонтни дейности на общински обекти на територията на Община Перник

02.09.2019 19:35:56

Неотложни ремонтни дейности на общински обекти на територията на Община Перник

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции

19.07.2019 19:32:39

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции

Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа , за нуждите на Община Перник

10.07.2019 16:49:44

Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа , за нуждите на Община Перник

РЕМОНТИ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

05.07.2019 18:53:03

РЕМОНТИ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

„АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по две обособени позиции-06.2019

28.06.2019 20:48:03

„АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по две обособени позиции-06.2019