Събиране на оферти с обява или покани до определени лица (след 01.03.2019)

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции

19.07.2019 19:32:39

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции

Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа , за нуждите на Община Перник

10.07.2019 16:49:44

Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа , за нуждите на Община Перник

РЕМОНТИ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

05.07.2019 18:53:03

РЕМОНТИ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

„АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по две обособени позиции-06.2019

28.06.2019 20:48:03

„АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по две обособени позиции-06.2019

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции-06.2019

28.06.2019 20:02:17

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции-06.2019

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации

28.06.2019 19:38:55

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации

Изграждане на ул.Марина бара в участък о.т. 504-505-523, кв.Ралица

14.05.2019 17:56:41

Изграждане на ул.Марина бара в участък о.т. 504-505-523, кв.Ралица

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции

14.05.2019 17:47:24

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции