Събиране на оферти с обява или покани до определени лица (след 01.03.2019)

„АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по две обособени позиции-06.2019

28.06.2019 20:48:03

„АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по две обособени позиции-06.2019

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции-06.2019

28.06.2019 20:02:17

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции-06.2019

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации

28.06.2019 19:38:55

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации

Изграждане на ул.Марина бара в участък о.т. 504-505-523, кв.Ралица

14.05.2019 17:56:41

Изграждане на ул.Марина бара в участък о.т. 504-505-523, кв.Ралица

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции

14.05.2019 17:47:24

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции

АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по три обособени позиции

18.04.2019 20:16:13

АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по три обособени позиции

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на тежкотоварна автомобилна техника, собственост на община Перник

18.04.2019 19:53:43

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на тежкотоварна автомобилна техника, собственост на община Перник

„Избор на изпълнил/и за доставка на интернет“ по 2 ОП

18.04.2019 19:18:57

„Избор на изпълнил/и за доставка на интернет“ по 2 ОП