Събиране на оферти с обява или покани до определени лица (след 01.03.2019)

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации

16.04.2019 13:31:59

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации

Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа , за нуждите на Община Перник

15.04.2019 14:49:45

Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа , за нуждите на Община Перник

Дейности по премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Перник

08.04.2019 15:18:56

Дейности по премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Перник

Изграждане на външна водопроводна връзка за водоснабдяване на м.Яшарска, гр.Батановци

03.04.2019 20:52:02

Изграждане на външна водопроводна връзка за водоснабдяване на м.Яшарска, гр.Батановци

Инженеринг за изграждане на магерница в гробищен парк, с.Студена, община Перник

03.04.2019 20:23:07

Инженеринг за изграждане на магерница в гробищен парк, с.Студена, община Перник

Избор на изпълнител за изграждане и инсталиране на Wi-Fi мрежа на територията на община Перник

29.03.2019 14:24:35

Избор на изпълнител за изграждане и инсталиране на Wi-Fi мрежа на територията на община Перник

Ремонт на покрив на НЧ "Съзнание 1922", кв. Мошино

27.03.2019 19:50:09

Ремонт на покрив на НЧ "Съзнание 1922", кв. Мошино

Процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР в 4 обособени позиции_04

27.03.2019 18:55:30

Процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР в 4 обособени позиции_04