Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Процедури по ЗОП ( след 15.04.2016 г.)

„ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ ЕДИНИЧНИ ГАЗОВИ АВТОБУСИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ“, в изпълнение на проект „ИГТ на град Перник“, по ОПРР 2014- 2020

05.03.2019 10:43:33

„ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ ЕДИНИЧНИ ГАЗОВИ АВТОБУСИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ“, в изпълнение на проект „ИГТ на град Перник“, по ОПРР 2014- 2020

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1-7 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ по 4ОП

04.03.2019 20:16:21

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1-7 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ по 4ОП

"Текущо поддържане на общински озеленени площи по шест обособени позиции”

04.03.2019 20:04:38

"Текущо поддържане на общински озеленени площи по шест обособени позиции”

„ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО ЧЛ. 48 ОТ ЗЕЕ НА 13 МЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ в четири ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

04.03.2019 19:52:19

„ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО ЧЛ. 48 ОТ ЗЕЕ НА 13 МЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ в четири ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Изпълнение на СМР по изграждане и рехабилитация на улици в гр.Перник по обособени позиции

04.03.2019 19:18:00

Изпълнение на СМР по изграждане и рехабилитация на улици в гр.Перник по обособени позиции

Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „ Социални услуги в стол Домашен социален патронаж“

04.03.2019 18:50:30

Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „ Социални услуги в стол Домашен социален патронаж“

Почистване и осигуряване на проводимост на речното корито на река Струма, преминаваща през територията на гр. Перник по обособени позиции

04.03.2019 18:32:17

Почистване и осигуряване на проводимост на речното корито на река Струма, преминаваща през територията на гр. Перник по обособени позиции

Изпълнение на СМР за обект „Дневен център за деца с увреждания“ (ДЦДУ) - гр. Перник, кв. „Варош и Табана“, ул. „Илинден“ № 14, община Перник

28.02.2019 19:12:49

Изпълнение на СМР за обект „Дневен център за деца с увреждания“ (ДЦДУ) - гр. Перник, кв. „Варош и Табана“, ул. „Илинден“ № 14, община Перник