Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА УЛ.ИВАН ВАЗОВ, ГР.ПЕРНИК НАД РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-6 /СОФИЯ-РАДОМИР/ И ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ-РАДОМИР

Надлезът се намира в централната част на гр.Перник, по улица „Иван Вазов“ над главен път I-6 и железопътната линия София - Радомир. Съоръжението осигурява връзката между кварталите „Каменина“, „Ралица“ и „Могиличе“ с централната градска част на гр. Перник. Конструкцията на съоръжението е стоманобетонна, гредова, на 10 отвора с обща дължина 209 м. (мерена между осите на фугите при устоите). Габаритът на съоръжението се състои от два тротоарни блока с широчина 2,75м и пътно платно с широчина 10,5м. Общата ширина на пътното платно е 16,50 м, мерена между корнизите. Връхната конструкция на съоръжението е от сглобяеми греди от обикновен стоманобетон, обединени със сборно-монолитна пътна плоча. Стълбовете, устоите на надлеза и подпорните стени в двата му края са също стоманобетонни, в монолитно изпълнение. Надлезът е разделен на две „температурно-непрекъснати“ секции (на четири и шест отвора). След повече от три десетилетия експлоатация има проявилите се конструктивни дефекти в конструкцията на моста. Необходимо е и цялостна подмяна на пътната настилка, ограничителните системи, тротоарната настилка и пешеходните парапети с цел подобряване на безопасността и транспортно-техническите характеристики на улицата., № в РОП на АОП 00589-2019-0024

Обявление

28.05.2019 18:12:29

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

28.05.2019 18:12:07

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

28.05.2019 18:12:53

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

29.05.2019 21:17:14

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.