Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Избор на изпълнител за актуализация на обследването на сградата на XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Перник, с административен адрес: гр. Перник, ул. „Младен Стоянов“ № 2 и идентификатор 55871.515.7428.1.

22.02.2019 18:55:11

Избор на изпълнител за актуализация на обследването на сградата на XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Перник, с административен адрес: гр. Перник, ул. „Младен Стоянов“ № 2 и идентификатор 55871.515.7428.1.

Избор на изпълнител за годишна поддръжка и ремонт на тежкотоварна техника, собственост на община Перник

18.02.2019 18:00:09

Избор на изпълнител за годишна поддръжка и ремонт на тежкотоварна техника, собственост на община Перник

„Изграждане на детска площадка до бл. 11 („Утинор“), ул. „Юрий Гагарин“, кв. „Изток“

06.12.2018 15:39:03

„Изграждане на детска площадка до бл. 11 („Утинор“), ул. „Юрий Гагарин“, кв. „Изток“

Подмяна на горивна база на ОУ с. Кладница

16.11.2018 19:36:47

Подмяна на горивна база на ОУ с. Кладница

Подмяна горивната база за отопление и на 4 бр. абонатни станции, в 2 обособени позиции

05.09.2018 20:36:59

Подмяна горивната база за отопление и на 4 бр. абонатни станции, в 2 обособени позиции

Текущ ремонт на улица от ОТ 260 до ОТ 261 между ул.Москва и ул.Шумнатица с.Рударци, Община Перник

05.09.2018 20:24:44

Текущ ремонт на улица от ОТ 260 до ОТ 261 между ул.Москва и ул.Шумнатица с.Рударци, Община Перник

Строителни ремонтно–възстановителни и укрепителни работи на общински сгради след земетресението на 22.05.2012 г. в изпълнение на ПМС 125 от 29.06.2018 г. по четири обособени позиции

29.08.2018 17:16:14

Строителни ремонтно–възстановителни и укрепителни работи на общински сгради след земетресението на 22.05.2012 г. в изпълнение на ПМС 125 от 29.06.2018 г. по четири обособени позиции.

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации_1_2018

13.08.2018 20:36:53

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации_1_2018