Текущ ремонт на улица от ОТ 260 до ОТ 261 между ул.Москва и ул.Шумнатица с.Рударци, Община Перник

 Текущ ремонт на улица от ОТ 260 до ОТ 261 между ул.Москва и ул.Шумнатица с.Рударци, Община Перник

Обява

05.09.2018 20:27:14

Документация

05.09.2018 20:34:00

Протокол

05.10.2018 17:03:50