Събиране на оферти с обява или покана до определени лица (след 02.04.2020)

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Перник, чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

01.06.2020 15:56:16

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Перник, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

Ремонти на покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник

28.05.2020 17:12:35

Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти.

„Изграждане на подпорни стени на ул.Луганск №70 и №72, кв.Изток, гр.Перник“

18.05.2020 13:39:29

Проекта предвижда изграждане на подпорна ст.бетонова стена с променлива височина и обща дължина 28,55м, разделена с вертикални фуги от 2см пенопостирол по цялата височина /вкл.фундамента/ на четири ламела. Тя ще бъде трасиранана на мястото на съществуващите стени съгласно трасировачния план по част геодезия. След изпълнение на стените се възстановява тротоарната настилка зад подпорните стени.

Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр.Перник

03.04.2020 14:27:54

Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр.Перник в т.ч. подмяна на старите трисекционни и двусекционни лампови секции с нови светодиодни трисекционни секции за автомобили и двусекционни светодиодни секции за пешеходци