Осъществяване на строителен надзор при монтаж на 70 бр. информационни електронни табла на спирки на ОГТ

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Обявление

12.09.2018 20:33:03

.

Протоколи и доклади на комисиите

20.11.2018 11:26:55

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

07.01.2019 17:50:53

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

20.03.2019 18:54:13

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения