Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Борсова сделка с продавач на горива (газьол за промишлени и комунални цели/ГПКЦ/ ) за отопление на детските градини на Община Перник

Предвижда се Доставка на газьол за отопление на детските градини в община Перник за период от три календарни години или до изчерпване на количеството, което събитие настъпи по-рано, считано от 09.11.2020г. Вид на горивото - газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/с основен CPV код 09135100-5, съгласно чл. 6, т.9 от „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” с характеристики и отговарящо на посочената наредба и БДС.

Обявление

23.06.2020 11:22:03

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

20.05.2020 15:58:50

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Договори и споразумения

23.06.2020 11:19:33

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения