Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Въвеждане на мерки за защита на личните данни в изпълнение на правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, по две обособени позиции

13.08.2018 20:24:10

Въвеждане на мерки за защита на личните данни в изпълнение на правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, по две обособени позиции

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Перник“ по 2/две/ обособени позиции_2018

10.08.2018 15:50:04

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Перник“ по 2/две/ обособени позиции

Овладяване популацията на безстопанствени кучета и цялостна организация на общински приют в кв.Кристал - гр.Перник

09.08.2018 17:11:15

Овладяване популацията на безстопанствени кучета и цялостна организация на общински приют в кв.Кристал - гр.Перник

"Ремонтни и аварийни работи на ВиК мрежи и съоръжения,експлоатирани и поддържани от Община Перник"

18.07.2018 17:21:21

"Ремонтни и аварийни работи на ВиК мрежи и съоръжения,експлоатирани и поддържани от Община Перник"

Основен ремонт на пешеходен подлез в кв"Изток" при ж.п.спирка "Метал", гр.Перник

10.07.2018 16:24:15

Основен ремонт на пешеходен подлез в кв"Изток" при ж.п.спирка "Метал", гр.Перник

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации

05.07.2018 18:26:31

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации

Публикуване в местни вестници - ежедневници на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Перник

21.06.2018 16:59:40

Публикуване в местни вестници - ежедневници на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Перник

Ремонт асфалтова настилка кв.1 УПИ VІІІ за паркинг (паркинг Кино Кракра)

20.06.2018 13:14:13

Ремонт асфалтова настилка кв.1 УПИ VІІІ за паркинг (паркинг Кино Кракра)