Събиране на оферти с обява или покани до определени лица (след 01.03.2019)

Доставка на канцеларски материали, мастилници за печатащи устройства, оригинални и зареждане с тонер касети за нуждите на Община Перник и проекти

22.03.2019 13:11:55

Доставка на канцеларски материали, мастилници за печатащи устройства, оригинални и зареждане с тонер касети за нуждите на Община Перник и проекти