Август 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Доставка на канцеларски материали, мастилници за печатащи устройства, оригинални и зареждане с тонер касети за нуждите на Община Перник и проекти

 „Доставка на канцеларски материали, мастилници за печатащи устройства, оригинални и зареждане с тонер касети за нуждите на Община Перник и проекти: № BG05SFOP001-4.004-0018 „Функциониране на Областен информационен център – Перник, през периода 2019 - 2021“ и № BG05M90P001-2.004-0040-C01 „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“, по четири обособени позиции: Обособена позиция №1. Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Перник и проекти: № BG05SFOP001-4.004-0018 „Функциониране на Областен информационен център – Перник, през периода 2019 - 2021“ и № BG05M90P001-2.004-0040-C01 „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“ Обособена позиция №2. Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Перник и проекти: № BG05SFOP001-4.004-0018 „Функциониране на Областен информационен център – Перник, през периода 2019 - 2021“ и № BG05M90P001-2.004-0040-C01 „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“, включени в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хора с увреждания Обоособена позиция №3. Доставка на оригинални касети, зареждане и рециклиране на тонер касети за нуждите на Община Перник и проекти: № BG05SFOP001-4.004-0018 „Функциониране на Областен информационен център – Перник, през периода 2019 - 2021“ и № BG05M90P001-2.004-0040-C01 „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“ Обоособена позиция № 4. Доставка на мастилници за печатащи устройства, във връзка с организиране и провеждане на Избори 2019 г.

   

Обява

22.03.2019 13:12:42

Документация

22.03.2019 13:14:00

Протокол

18.04.2019 17:03:32