Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр. Перник и благоустрояване на кв.Тева.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

25.11.2016 16:16:37

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр. Перник и благоустрояване на кв.Тева.

Обявление ID 727854

12.04.2016 16:33:00

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр. Перник и благоустрояване на кв.Тева.

Решениe за откриване ID 727853

12.04.2016 16:32:00

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр. Перник и благоустрояване на кв.Тева.

Документация за участие

13.04.2016 09:15:00

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр. Перник и благоустрояване на кв.Тева.

Решение за промяна

27.04.2016 16:13:51

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр. Перник и благоустрояване на кв.Тева.

Протоколи и доклади на комисиите

26.10.2016 11:47:00

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр. Перник и благоустрояване на кв.Тева.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

06.12.2016 13:31:33

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр. Перник и благоустрояване на кв.Тева.

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

24.01.2017 08:49:17

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр. Перник и благоустрояване на кв.Тева.