Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции.

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Многофамилна жилищна сграда – бл. 69-70, с административен адрес гр.Перник, кв.Тева“;
Обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда – бл. 80 вх. А и Б, бл. 79 и 81 с административен адрес гр.Перник, кв. Тева“;
Обособена позиция № 3 „Многофамилна жилищна сграда – бл. 42, вх. А и, с административен адрес гр.Перник, кв. Тева“;
Обособена позиция № 4 „Многофамилна жилищна сграда – бл. 8 вх. А и Б, с административен адрес гр.Перник, кв. Тева“;
Обособена позиция № 5 „Многофамилна жилищна сграда – бл. 3, с административен адрес гр.Перник, кв. Тева“;
Обособена позиция № 6 „Многофамилна жилищна сграда – бл. 50 вх. А и Б, с административен адрес гр.Перник, кв. Тева“;
Обособена позиция № 7 „Многофамилна жилищна сграда – бл. 1 и бл. 2, с административен адрес гр.Перник, кв. Тева“;
Обособена позиция № 8 „Многофамилна жилищна сграда – бл. 15, с административен адрес гр.Перник, кв. Хумни дол“;
Обособена позиция № 9 „Многофамилна жилищна сграда – бл. 14 вх. А,Б,В,Г,Д и Е, с административен адрес гр.Перник, кв. Димова махала“;
Обособена позиция № 10 „Многофамилна жилищна сграда – бл. 29, с административен адрес гр.Перник, ул. „Добруджа”“;
Обособена позиция № 11 „Многофамилна жилищна сграда – 21 вх. А и Б, с административен адрес гр.Перник, ул. „Добруджа”“;
Обособена позиция № 12 „Многофамилна жилищна сграда – 27, с административен адрес гр.Перник, ул. „Добруджа”“;
Обособена позиция № 13 „Многофамилна жилищна сграда – 17 вх. А,Б,В,Г,Д,Е,Ж, и З, с административен адрес гр.Перник, кв. Димова махала“;
Обособена позиция № 14 „Многофамилна жилищна сграда – 41, с административен адрес гр.Перник, ул. „Добруджа”“;
Обособена позиция № 15 „Многофамилна жилищна сграда – 10, с административен адрес гр.Перник, кв. Проучване“;
Обособена позиция № 16 „Многофамилна жилищна сграда – 12 вх. А,Б и В, с административен адрес гр.Перник, кв. Проучване“;
Обособена позиция № 17 „Многофамилна жилищна сграда – 80 вх. А,Б,В,Г,Д,ЕиЖ, с административен адрес гр.Перник, ул. „Струма”“;

Съобщение за отваряне на ценови оферти

12.10.2016 17:00:00

Съобщение за отваряне на ценови оферти на обществена поръчка № 00589-2016-0019

Обявление ID 729009

14.04.2016 09:41:08

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции.

Решение за откриване ID 728996

14.04.2016 09:42:54

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции.

Документация за участие

14.04.2016 09:33:00

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции.

Разяснения по документацията

12.05.2016 15:10:00

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции.

Протоколи и доклади на комисиите

29.08.2016 10:50:00

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

01.06.2016 14:21:00

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции.

Договори и споразумения

14.12.2016 14:29:31

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции.