Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр.Перник

Съобщение за отваряне на ценови оферти

28.09.2016 15:42:33

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр.Перник и изграждане на парк на предизвикателствата в местноста Войниковец.

Обявление ID 729157

14.04.2016 11:05:11

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр.Перник и изграждане на парк на предизвикателствата в местноста Войниковец.

Решениe за откриване ID 729154

14.04.2016 11:06:13

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр.Перник и изграждане на парк на предизвикателствата в местноста Войниковец.

Документация за участие

05.05.2016 08:47:00

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр.Перник и изграждане на парк на предизвикателствата в местноста Войниковец.

Разяснения по документацията

11.05.2016 17:01:52

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр.Перник и изграждане на парк на предизвикателствата в местноста Войниковец.

Протоколи и доклади на комисиите

17.06.2016 15:59:00

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр.Перник и изграждане на парк на предизвикателствата в местноста Войниковец.

Договори и споразумения

05.12.2016 14:51:01

Избор на изпълнител за извършване на СМР за подобряване на градската среда в гр.Перник и изграждане на парк на предизвикателствата в местноста Войниковец.