Избор на изпълнител за извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на мост над р.Струма при ул. Струма в гр. Перник.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

07.11.2016 08:58:09

Избор на изпълнител за извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на мост над р.Струма при ул. Струма в гр. Перник.

Обявление ID 729139

14.04.2016 11:13:55

Избор на изпълнител за извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на мост над р.Струма при ул. Струма в гр. Перник.

Решениe за откриване ID 729132

14.04.2016 11:14:50

Избор на изпълнител за извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на мост над р.Струма при ул. Струма в гр. Перник.

Документация за участие

15.04.2016 16:17:00

Избор на изпълнител за извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на мост над р.Струма при ул. Струма в гр. Перник.

Решение за промяна

20.05.2016 21:45:00

Избор на изпълнител за извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на мост над р.Струма при ул. Струма в гр. Перник.

Разяснения по документацията

03.05.2016 22:00:00

Избор на изпълнител за извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на мост над р.Струма при ул. Струма в гр. Перник.

Протоколи и доклади на комисиите

11.07.2016 21:37:00

Избор на изпълнител за извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на мост над р.Струма при ул. Струма в гр. Перник.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

06.01.2017 14:22:40

Избор на изпълнител за извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на мост над р.Струма при ул. Струма в гр. Перник.