Ноември 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Община Перник.

Обявление ID 730038

14.04.2016 17:32:00

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Община Перник - гр.Перник, пл. "Св.Иван Рилски" №1А за срок от (дванадесет) месеца считано от датата на сключване на договор, на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 900 броя SIM - карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност.

Решение за откриване №730029

14.04.2016 17:35:22

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Община Перник - гр.Перник, пл. "Св.Иван Рилски" №1А за срок от (дванадесет) месеца считано от датата на сключване на договор, на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 900 броя SIM - карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност.

Документация за участие

15.04.2016 22:39:05

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Община Перник - гр.Перник, пл. "Св.Иван Рилски" №1А за срок от (дванадесет) месеца считано от датата на сключване на договор, на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 900 броя SIM - карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност.

Решение за промяна ID 733503

14.05.2016 13:00:37

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - Община Перник - гр.Перник, пл. "Св.Иван Рилски" №1А за срок от (дванадесет) месеца считано от датата на сключване на договор, на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 900 броя SIM - карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност.

Документи по приключване

14.07.2016 14:15:00

Решение за прекратяване на процедура