Възстановяване на общински сгради, пострадали от земетресението на 22.05.2012г. на територията на Община Перник по две обособени позиции.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

29.07.2016 14:48:53

Възстановяване на общински сгради, пострадали от земетресението на 22.05.2012г. на територията на Община Перник по две обособени позиции.

Обявление ID 729548

14.04.2016 15:46:00

Възстановяване на общински сгради, пострадали от земетресението на 22.05.2012г. на територията на Община Перник по две обособени позиции:Обособена позиция №1 Възстановяване на здравна служба, гр. Батановци; Обособена позиция №2 Възстановяване на сградата на читалището в с. Драгичево.

Решение за откриване ID 729546

14.04.2016 15:48:00

Възстановяване на общински сгради, пострадали от земетресението на 22.05.2012г. на територията на Община Перник по две обособени позиции:Обособена позиция №1 Възстановяване на здравна служба, гр. Батановци; Обособена позиция №2 Възстановяване на сградата на читалището в с. Драгичево.

Документация за участие

15.04.2016 10:34:00

Възстановяване на общински сгради, пострадали от земетресението на 22.05.2012г. на територията на Община Перник по две обособени позиции:Обособена позиция №1 Възстановяване на здравна служба, гр. Батановци; Обособена позиция №2 Възстановяване на сградата на читалището в с. Драгичево.

Решение за промяна ID 733570

16.05.2016 11:30:33

Възстановяване на общински сгради, пострадали от земетресението на 22.05.2012г. на територията на Община Перник по две обособени позиции:Обособена позиция №1 Възстановяване на здравна служба, гр. Батановци; Обособена позиция №2 Възстановяване на сградата на читалището в с. Драгичево.

Разяснения по документацията

05.05.2016 15:09:00

Възстановяване на общински сгради, пострадали от земетресението на 22.05.2012г. на територията на Община Перник по две обособени позиции:Обособена позиция №1 Възстановяване на здравна служба, гр. Батановци; Обособена позиция №2 Възстановяване на сградата на читалището в с. Драгичево.

Протоколи и доклади на комисиите

17.06.2016 15:42:00

Възстановяване на общински сгради, пострадали от земетресението на 22.05.2012г. на територията на Община Перник по две обособени позиции:Обособена позиция №1 Възстановяване на здравна служба, гр. Батановци; Обособена позиция №2 Възстановяване на сградата на читалището в с. Драгичево.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

26.08.2016 17:12:00

Възстановяване на общински сгради, пострадали от земетресението на 22.05.2012г. на територията на Община Перник по две обособени позиции:Обособена позиция №1 Възстановяване на здравна служба, гр. Батановци; Обособена позиция №2 Възстановяване на сградата на читалището в с. Драгичево.