Избор за изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 2 обекта в гр. Перник в две обособени позиции.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

06.12.2016 11:47:34

Избор за изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 2 обекта в гр. Перник в две обособени позиции.

Обявление ID 729124

01.01.1970 02:00:00

Избор за изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 2 обекта в гр. Перник в две обособени позиции.

Решение за откриване ID 729120

01.01.1970 02:00:00

Избор за изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 2 обекта в гр. Перник в две обособени позиции.

Документация за участие

01.01.1970 02:00:00

Избор за изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 2 обекта в гр. Перник в две обособени позиции.

Решение за промяна

03.05.2016 16:02:14

Избор за изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 2 обекта в гр. Перник в две обособени позиции.

Протоколи и доклади на комисиите

17.06.2016 09:21:00

Избор за изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 2 обекта в гр. Перник в две обособени позиции.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

21.12.2016 16:42:44

Избор за изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 2 обекта в гр. Перник в две обособени позиции.

Договори и споразумения

22.02.2017 16:36:29

Избор за изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 2 обекта в гр. Перник в две обособени позиции.