Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Избор на изпълнител за изграждане на спортни площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на Община Перник.

14.03.2016 17:12:55

Избор на изпълнител за изграждане на спортни площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на Община Перник.

Овладяване популацията на безстопанствени кучета и цялостна организация на общински приют в кв.Кристал - гр.Перник.

02.03.2016 11:11:00

Овладяване популацията на безстопанствени кучета и цялостна организация на общински приют в кв.Кристал - гр.Перник.

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на Община Перник и предотвратяване на на аварийни ситуации.

08.01.2016 16:55:00

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на Община Перник и предотвратяване на на аварийни ситуации.

Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Каско” на МПС и имуществено застраховане на материални активи – общинска собственост.

15.12.2015 16:08:00

Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Каско” на МПС и имуществено застраховане на материални активи – общинска собственост. Поръчката е с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Сключване на застраховки „Гражданска отговорност” и „Каско” на МПС; Обособена позиция № 2 „Имуществено застраховане на материални активи – общинска собственост”.

Услуги със строителна и транспортна механизация за обекти, общинска собственост на територията на Община Перник.

11.12.2015 19:51:56

Услуги със строителна и транспортна механизация за обекти, общинска собственост на територията на Община Перник.

Премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на община Перник

27.11.2015 17:37:00

Премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на община Перник

Овладяване популацията на безстопанствени кучета и цялостна организация на Общински приют за безстопанствени кучета в кв.Кристал, гр.Перник.

05.11.2015 10:46:49

Овладяване популацията на безстопанствени кучета и цялостна организация на Общински приют за безстопанствени кучета в кв.Кристал, гр.Перник

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №2 "Родолюбче".

29.09.2015 14:47:00

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №2 "Родолюбче".