Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №14 "Славейче".

08.04.2016 11:49:53

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №14 "Славейче".

Избор на изпълнител за изграждане на детски площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на Община Перник.

07.04.2016 16:42:31

Избор на изпълнител за изграждане на детски площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на Община Перник.

Овладяване популацията на безстопанствени кучета и цялостна организация на общински приют в кв. Кристал - гр. Перник.

07.04.2016 10:32:26

Овладяване популацията на безстопанствени кучета и цялостна организация на общински приют в кв. Кристал - гр. Перник.

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №14 "Славейче".

30.03.2016 15:35:37

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №14 "Славейче".

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДГ "Пролет".

30.03.2016 15:26:12

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДГ "Пролет".

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №5 "Вела Пеева".

30.03.2016 15:17:00

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №5 "Вела Пеева".

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №4 "Чуден свят".

30.03.2016 15:03:26

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №4 "Чуден свят".

Избор на изпълнител за изграждане на детски площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на Община Перник.

14.03.2016 17:23:00

Избор на изпълнител за изграждане на детски площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на Община Перник.