Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

"Избор на финансова институция за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит (овърдрафт) през 2015година"

21.11.2014 11:27:27

"Избор на финансова институция за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит (овърдрафт) през 2015година"

"Проектиране на обект:"Преустройство на зала "Панорама" и фоайе в мултифункционална зала" в УПИ I,кв.208,гр.Перник - ЦГЧ"

21.11.2014 09:58:18

"Проектиране на обект:"Преустройство на зала "Панорама" и фоайе в мултифункционална зала" в УПИ I,кв.208,гр.Перник - ЦГЧ"

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Валентина Терешкова - ID- 9035743

07.11.2014 16:30:00

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Валентина Терешкова",гр.Батановци.

Рехабилитация на участък от общински път отклонение от път II-63 за Расник - Радуй ID - 9035154

27.10.2014 15:23:00

Рехабилитация на участък от общински път отклонение от път II- 63 за Расник-Радуй

Възстановяване на мост над р. Струма на ул. "Христо Ботев", с. Студена, Община Перник - ID 9035055

23.10.2014 14:50:58

Възстановяване на мост над р. Струма на ул. "Христо Ботев", с. Студена, Община Перник

Ремонт и поддържане на дъждовна канализация,шахти,оттоци и отводнителни канавки на територията на община Перник-ID-9034709

15.10.2014 16:48:00

Ремонт и поддържане на дъждовна канализация,шахти,оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник.