Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

Канализация кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци, Община Перник.

12.01.2016 13:41:08

Канализация кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци, Община Перник.

Избор на финансова институция за поемане от Община Перник на краткосрочен общински дълг в размер до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева.

18.12.2015 15:34:06

Избор на финансова институция за поемане от Община Перник на краткосрочен общински дълг в размер до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева.

Изграждане на нов корпус (Блок №2 с басейн) към ОДЗ №5 в кв."Тева",гр.Перник.

29.09.2015 21:20:00

Изграждане на нов корпус (Блок №2 с басейн) към ОДЗ №5 в кв."Тева",гр.Перник.

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изграждане на канализация на ул. Марина бара и ул. Горски извор - гр. Перник и ул. Люлин, гр. Перник

17.09.2015 17:10:52

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изграждане на канализация на ул. Марина бара и ул. Горски извор - гр. Перник и ул. Люлин, гр. Перник

Експлоатация на временното общинско депо за неопасни отпадъци в местност "Маркови егреци", землището на с.Люлин, Община Перник.

07.09.2015 14:36:33

Експлоатация на временното общинско депо за неопасни отпадъци в местност "Маркови егреци", землището на с.Люлин, Община Перник.

Допълнителни СМР на обект: Строителство на депо за неопасни отпадъци регион Перник в рамките на проект на Община Перник"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник"

14.08.2015 14:20:01

Допълнителни СМР на обект: Строителство на депо за неопасни отпадъци регион Перник в рамките на проект на Община Перник"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник"

Полагане на скална маса на компроментирани участъци и на неизградени улици на територията на Община Перник

31.07.2015 11:58:00

Полагане на скална маса на компроментирани участъци и на неизградени улици на територията на Община Перник

Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване.

27.07.2015 13:51:00

Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване.