Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти на основание чл.188, ал.2 от ЗОП

Документи
Информация за удължаване 2020-06-10 15:25:00 Изтеглете файл