Май 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Изготвяне на инвестиционен проект с предмет "Закриване и рекултивиране на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в м. "Маркови егреци" в землището на с. Люлин, Община Перник.

 

Публична покана ID 9052861

14.04.2016 11:23:00

Изготвяне на инвестиционен проект с предмет "Закриване и рекултивиране на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в м. "Маркови егреци" в землището на с. Люлин, Община Перник.

Документация

14.04.2016 08:54:00

Изготвяне на инвестиционен проект с предмет "Закриване и рекултивиране на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в м. "Маркови егреци" в землището на с. Люлин, Община Перник.

Разясения по документацията

22.04.2016 20:39:58

Изготвяне на инвестиционен проект с предмет "Закриване и рекултивиране на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в м. "Маркови егреци" в землището на с. Люлин, Община Перник.

Протокол

28.04.2016 16:58:00

Изготвяне на инвестиционен проект с предмет "Закриване и рекултивиране на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в м. "Маркови егреци" в землището на с. Люлин, Община Перник.

Договори и споразумения

22.06.2016 10:28:00

Изготвяне на инвестиционен проект с предмет "Закриване и рекултивиране на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в м. "Маркови егреци" в землището на с. Люлин, Община Перник.