Февруари 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Областен информационен център - Перник по проект "Функциониране на Областен информационен център - Перник.

 

Публична покана ID 9053006

14.04.2016 15:31:00

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Областен информационен център - Перник по проект "Функциониране на Областен информационен център - Перник, Договор № BG05SFOP001-4-0009-C01, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Добро управление" Процедура BG05SFOP001-4.001 "Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центрове.

Документация

14.04.2016 09:13:00

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Областен информационен център - Перник по проект "Функциониране на Областен информационен център - Перник, Договор № BG05SFOP001-4-0009-C01, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Добро управление" Процедура BG05SFOP001-4.001 "Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центрове.

Протокол

14.05.2016 13:06:54

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Областен информационен център - Перник по проект "Функциониране на Областен информационен център - Перник, Договор № BG05SFOP001-4-0009-C01, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Добро управление" Процедура BG05SFOP001-4.001 "Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центрове.