Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещенията в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Община Перник.

 

Публична покана ID 9053010

14.04.2016 15:26:00

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещенията в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Община Перник в сграда частна общинска собственост, находяща се на ул. "Инженерна" №6, по проект "Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник", Договор № BG05M9OP001-2.002-0139,финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 -2020", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по три обособени позиции.

Документация

14.04.2016 10:00:00

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещенията в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Община Перник в сграда частна общинска собственост, находяща се на ул. "Инженерна" №6, по проект "Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник", Договор № BG05M9OP001-2.002-0139,финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 -2020", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по три обособени позиции.

Разясения по документацията

20.04.2016 17:14:13

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещенията в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Община Перник в сграда частна общинска собственост, находяща се на ул. "Инженерна" №6, по проект "Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник", Договор № BG05M9OP001-2.002-0139,финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 -2020", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по три обособени позиции.

Протокол

26.05.2016 11:46:00

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещенията в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Община Перник в сграда частна общинска собственост, находяща се на ул. "Инженерна" №6, по проект "Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник", Договор № BG05M9OP001-2.002-0139,финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 -2020", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по три обособени позиции.

Договори и споразумения

29.06.2016 16:09:05

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещенията в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Община Перник в сграда частна общинска собственост, находяща се на ул. "Инженерна" №6, по проект "Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник", Договор № BG05M9OP001-2.002-0139,финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 -2020", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по три обособени позиции.