Договори и споразумения

Тези групи документи обхващат договорите за обществени поръчки, заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения за из­менения на договорите за обществени поръчки.
При публикуването следва да се отчита категорията и естеството на информацията и доколко същата е публична.
На публикуване в профила на купувача подлежат и задължителните приложения към договора, които могат да бъдат от различно естество, като видът и броят им се определят изцяло от клаузите на договора.

Заглавие Дата Файл
договор 89 2019-08-08 12:14:23 Изтеглете файл
договор 88 2019-08-08 12:13:22 Изтеглете файл
договор 87 2019-08-08 12:12:53 Изтеглете файл
договор 86 2019-08-08 12:05:08 Изтеглете файл