Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Изготвяне на инвестиционни проекти План за безопасност и здраве и План за управление на строителни отпадъци за общински обекти.

Изготвяне на инвестиционни проекти  План за безопасност и здраве и План за управление на строителни отпадъци за общински обекти.

Обявление

29.08.2018 18:05:47

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Протоколи и доклади на комисиите

14.08.2018 16:59:44

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

14.08.2018 17:01:35

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.