Договори и споразумения

Тези групи документи обхващат договорите за обществени поръчки, заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения за из­менения на договорите за обществени поръчки.
При публикуването следва да се отчита категорията и естеството на информацията и доколко същата е публична.
На публикуване в профила на купувача подлежат и задължителните приложения към договора, които могат да бъдат от различно естество, като видът и броят им се определят изцяло от клаузите на договора.

Заглавие Дата Файл
договор № 92 2019-08-05 19:27:25 Изтеглете файл
договор № 90 2019-08-05 19:26:45 Изтеглете файл
техническо оп2 2019-07-09 16:09:48 Изтеглете файл
техническо оп1 2019-07-09 16:09:22 Изтеглете файл
ДОГОВОР-оп3 2019-07-09 16:08:26 Изтеглете файл