Разяснения по документацията

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите. Доколкото раз­ясненията не са от категориите документи, които се вписват в РаП, следва, че ЗаП не съдържа разпоредба, която определя задължителен срок за публикуване на разясненията в профила на купувача.

Заглавие Дата Файл
разяснения 22.03 2019-03-22 18:56:18 Изтеглете файл
разяснения-19-03 2019-03-19 19:36:35 Изтеглете файл
консолидирани указания 2019-03-14 20:37:48 Изтеглете файл
образци 14.03 2019-03-14 19:54:48 Изтеглете файл
разяснения-14.03 2019-03-14 18:55:38 Изтеглете файл
разяснения 2019-03-11 18:18:04 Изтеглете файл