Разяснения по документацията

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите. Доколкото раз­ясненията не са от категориите документи, които се вписват в РаП, следва, че ЗаП не съдържа разпоредба, която определя задължителен срок за публикуване на разясненията в профила на купувача.

Заглавие Дата Файл
разяснение 9-10 2018-10-29 16:16:24 Изтеглете файл
разяснение-8 2018-10-23 16:11:15 Изтеглете файл
разяснение 3-7 2018-10-15 17:37:50 Изтеглете файл
еЕЕДОП 2018-10-15 17:12:40 Изтеглете файл
разяснение 2 2018-10-09 17:37:00 Изтеглете файл
разяснение 2018-09-25 19:56:51 Изтеглете файл