Документи по приключване

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите. Тази информация следва да се подготви  в спра­ вочен  формат,  съдържащ посочените  данни за дата и осно­ вание  за приключване или за  прекратяване  на договора.

Заглавие Дата Файл
Обявление за приключен договор 2021-10-06 14:17:20 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор 2021-01-12 13:25:23 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор 2020-11-26 15:43:03 Изтеглете файл