Доставка, след предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Перник по обособени позиции

Доставка, след предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Перник по обособени позициии, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на месо, риба и местни продукти, мляко и млечни продукти, пакетирани стоки и тестени изделия, варива и подправки, плводове и зеленчуци, консерви - плодови и зеленчукови и яйца; Обособена позиция № 2 Доставка на хляб и хлебни изделия

Обявление ID 755706

03.11.2016 14:07:00

Доставка, след предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Перник по обособени позициии, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на месо, риба и местни продукти, мляко и млечни продукти,

Решенията за откриване ID 755699

03.11.2016 14:07:00

Доставка, след предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Перник по обособени позициии, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на месо, риба и местни продукти, мляко и млечни продукти,

Документация за участие

03.11.2016 14:08:00

Доставка, след предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Перник по обособени позициии, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на месо, риба и местни продукти, мляко и млечни продукти,

Решенията за промяна ID 757547

14.11.2016 11:08:09

Доставка, след предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Перник по обособени позициии, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на месо, риба и местни продукти, мляко и млечни продукти, пакетирани стоки и тестени изделия, варива и подправки, плводове и зеленчуци, консерви - плодови и зеленчукови и яйца; Обособена позиция № 2 Доставка на хляб и хлебни изделия

Разяснения по документацията

10.11.2016 16:21:00

Доставка, след предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Перник по обособени позициии, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на месо, риба и местни продукти, мляко и млечни продукти,

Протоколи и доклади на комисиите

03.01.2017 11:40:35

Доставка, след предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Перник по обособени позициии, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на месо, риба и местни продукти, мляко и млечни продукти, пакетирани стоки и тестени изделия, варива и подправки, плводове и зеленчуци, консерви - плодови и зеленчукови и яйца; Обособена позиция № 2 Доставка на хляб и хлебни изделия

Решения на възложителите за завършване на процедурите

23.01.2017 15:12:41

Доставка, след предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Перник по обособени позициии, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на месо, риба и местни продукти, мляко и млечни продукти, пакетирани стоки и тестени изделия, варива и подправки, плводове и зеленчуци, консерви - плодови и зеленчукови и яйца; Обособена позиция № 2 Доставка на хляб и хлебни изделия

Договори и споразумения

01.03.2017 13:58:02

Доставка, след предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Перник по обособени позициии, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на месо, риба и местни продукти, мляко и млечни продукти,