Май 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
спецификация 2019-05-31 09:42:08 Изтеглете файл
указания 2019-05-31 09:41:53 Изтеглете файл
проект на договор - образец-5 2019-05-28 21:21:16 Изтеглете файл
ценово-образец-4 2019-05-28 20:42:02 Изтеглете файл
образец-1-2 2019-05-28 20:37:32 Изтеглете файл
техническо-образец-3 2019-05-28 20:36:54 Изтеглете файл
образци-6-7-гаранции 2019-05-28 20:17:18 Изтеглете файл
еедоп 2019-05-28 19:58:51 Изтеглете файл
е-еедоп 2019-05-28 19:58:19 Изтеглете файл
нкжи 2019-05-28 19:52:18 Изтеглете файл
становище - апи 2019-05-28 19:51:46 Изтеглете файл