Договори и споразумения

Тези групи документи обхващат договорите за обществени поръчки, заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения за из­менения на договорите за обществени поръчки.
При публикуването следва да се отчита категорията и естеството на информацията и доколко същата е публична.
На публикуване в профила на купувача подлежат и задължителните приложения към договора, които могат да бъдат от различно естество, като видът и броят им се определят изцяло от клаузите на договора.

Заглавие Дата Файл
договор № 146 2019-10-16 10:59:10 Изтеглете файл
договор № 135 2019-10-16 10:57:56 Изтеглете файл
договор № 133 2019-10-16 10:57:30 Изтеглете файл
договор № 132 2019-10-16 10:55:52 Изтеглете файл