Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Консултантска услуга във връзка с изпълнението на инженеринг проектиране и строителство на обекти на община Перник по три обособени позиции

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки

29.01.2020 14:51:01

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Договори и споразумения

09.09.2020 14:45:14

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

02.06.2020 09:24:02

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.