ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И УЛИЧНА НАСТИЛКА НА УЛ.СОФИЙСКО ШОСЕ от ОТ 191 ДО ОТ 27 ГР.ПЕРНИК, ОБЩИНА ПЕРНИК

ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И УЛИЧНА НАСТИЛКА НА УЛ.СОФИЙСКО ШОСЕ от ОТ 191 ДО ОТ 27 ГР.ПЕРНИК, ОБЩИНА ПЕРНИК, № в РОП на АОП 00589-2019-0019 

Договори и споразумения

30.08.2019 15:24:40

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения