Април 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Документи по приключване

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите. Тази информация следва да се подготви  в спра­ вочен  формат,  съдържащ посочените  данни за дата и осно­ вание  за приключване или за  прекратяване  на договора.

Заглавие Дата Файл
Обявление за приключен договор №24 2021-01-07 09:15:20 Изтеглете файл
Обявление за изменение ОП4 2020-10-26 11:17:14 Изтеглете файл
Обявление за изменение ОП3 2020-10-02 16:35:39 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2020-06-02 09:36:03 Изтеглете файл