Март 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Договори и споразумения

Тези групи документи обхващат договорите за обществени поръчки, заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения за из­менения на договорите за обществени поръчки.
При публикуването следва да се отчита категорията и естеството на информацията и доколко същата е публична.
На публикуване в профила на купувача подлежат и задължителните приложения към договора, които могат да бъдат от различно естество, като видът и броят им се определят изцяло от клаузите на договора.

Заглавие Дата Файл
Анекс №2 за ОП4 2020-10-26 11:13:33 Изтеглете файл
Допълнително споразумение 2020-10-02 16:34:02 Изтеглете файл
Анекс към Договор №24 - ОП 4 2020-09-09 14:23:21 Изтеглете файл
Анекс към Договор №19 ОП2 2020-09-09 14:21:34 Изтеглете файл
Договор №25 - ОП №3 2020-09-09 14:15:20 Изтеглете файл
Анекс към Договор №18 Оп №1 2020-09-09 14:12:57 Изтеглете файл