Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Документи по приключване

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите. Тази информация следва да се подготви  в спра­ вочен  формат,  съдържащ посочените  данни за дата и осно­ вание  за приключване или за  прекратяване  на договора.

Заглавие Дата Файл
Обявление за възложена поръчка 2020-02-04 13:09:06 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2020-02-04 13:07:30 Изтеглете файл
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 2020-01-31 13:40:15 Изтеглете файл
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 2020-01-31 13:37:23 Изтеглете файл