Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции.

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции. ОП1 Реконструкция на Гл.клон III  от R 16х.м3 до Батановци, ОП2 Реконструкция на Гл.клон I от кафе Рай до ул.Средец и водопроводна мрежа в ЦГЧ и кв. Църква, гр. Перник, ОП3 Реконструкция на Гл.клон I от Минна дирекция до ПС Самоков и водопроводна мрежа в кв. Клепало, кв. Проучване, кв. Твърди ливади, кв.  Ралица и кв. Каменина, гр. Перник и ОП4 Реконструкция на Гл.клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводна мрежа в кв. Изток, гр. Перник.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

29.01.2020 16:17:36

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документи по приключване

31.01.2020 13:39:43

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.