Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Процедури по ЗОП (след 01.03.2019г.)

ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

18.04.2019 20:47:32

ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

Избор на изпълнител за строително-монтажни работи/ подмяна на дограма/ по две обособени позиции

08.04.2019 18:46:47

Избор на изпълнител за строително-монтажни работи/ подмяна на дограма/ по две обособени позиции

„Избор на изпълнител/и за изготвяне на проектирания на територията на Община Перник”, по 4 ОП

02.04.2019 19:02:04

„Избор на изпълнител/и за изготвяне на проектирания на територията на Община Перник”, по 4 ОП

Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект № BG16RFOP001-5.002-0021

01.04.2019 16:53:33

Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект № BG16RFOP001-5.002-0021

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 ОП

29.03.2019 12:12:38

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 ОП