Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Процедури по ЗОП (след 01.03.2019г.)

КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА във връзка с изпълнението на инженеринг проектиране и строителство на обекти на община Перник по четири обособени позиции

31.01.2020 15:04:33

КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА във връзка с изпълнението на инженеринг проектиране и строителство на обекти на община Перник по четири обособени позиции ОП1 „Реконструкция на Гл.клон III от R 16х.м3 до Батановци“. ОП2 „Реконструкция на Гл.клон I от кафе Рай до ул.Средец и водопроводна мрежа в ЦГЧ и кв. Църква, гр. Перник“.ОП3 „Реконструкция на Гл.клон I от Минна дирекция до ПС Самоков и водопроводна мрежа в кв. Клепало, кв. Проучване, кв. Твърди ливади, кв. Ралица и кв. Каменина, гр. Перник“,ОП4 „Реконструкция на Гл.клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводна мрежа в кв. Изток, гр. Перник“ .

ИНЖЕНЕРИНГ - (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции.

31.01.2020 14:53:37

ИНЖЕНЕРИНГ - (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции. ОП1 Реконструкция на Гл.клон III от R 16х.м3 до Батановци, ОП2 Реконструкция на Гл.клон I от кафе Рай до ул.Средец и водопроводна мрежа в ЦГЧ и кв. Църква, гр. Перник, ОП3 Реконструкция на Гл.клон I от Минна дирекция до ПС Самоков и водопроводна мрежа в кв. Клепало, кв. Проучване, кв. Твърди ливади, кв. Ралица и кв. Каменина, гр. Перник и ОП4 Реконструкция на Гл.клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводна мрежа в кв. Изток, гр. Перник.

Консултантска услуга във връзка с изпълнението на инженеринг проектиране и строителство на обекти на община Перник по четири обособени позиции

29.01.2020 16:47:40

Консултантска услуга във връзка с изпълнението на инженеринг проектиране и строителство на обекти на община Перник по четири обособени позиции ОП1 „Реконструкция на Гл.клон III от R 16х.м3 до Батановци“. ОП2 „Реконструкция на Гл.клон I от кафе Рай до ул.Средец и водопроводна мрежа в ЦГЧ и кв. Църква, гр. Перник“.ОП3 „Реконструкция на Гл.клон I от Минна дирекция до ПС Самоков и водопроводна мрежа в кв. Клепало, кв. Проучване, кв. Твърди ливади, кв. Ралица и кв. Каменина, гр. Перник“,ОП4 „Реконструкция на Гл.клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводна мрежа в кв. Изток, гр. Перник“ .

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции.

29.01.2020 16:13:59

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции. ОП1 Реконструкция на Гл.клон III от R 16х.м3 до Батановци, ОП2 Реконструкция на Гл.клон I от кафе Рай до ул.Средец и водопроводна мрежа в ЦГЧ и кв. Църква, гр. Перник, ОП3 Реконструкция на Гл.клон I от Минна дирекция до ПС Самоков и водопроводна мрежа в кв. Клепало, кв. Проучване, кв. Твърди ливади, кв. Ралица и кв. Каменина, гр. Перник и ОП4 Реконструкция на Гл.клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводна мрежа в кв. Изток, гр. Перник.

Инженеринг на обект „Авариен ремонт на градска пречиствателната станция за питейни води (ГПСПВ) с АКХ филтри и аварийна връзка между съществуващ утаител на ГПСПВ с АКХ филтри и разпределителна шахта на вход на ПСПВ Перник“

21.01.2020 13:48:18

Инженеринг на обект „Авариен ремонт на градска пречиствателната станция за питейни води (ГПСПВ) с АКХ филтри и аварийна връзка между съществуващ утаител на ГПСПВ с АКХ филтри и разпределителна шахта на вход на ПСПВ Перник“

Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Реконструкция на главен клон II от водоснабдителната мрежа в община Перник“.

21.01.2020 13:35:16

Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Реконструкция на главен клон II от водоснабдителната мрежа в община Перник“.

Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Реконструкция и основен ремонт на градска пречиствателна станция за питейна вода/ГПСПВ/ с пясъчни филтри“.

21.01.2020 13:30:00

Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Реконструкция и основен ремонт на градска пречиствателна станция за питейна вода/ГПСПВ/ с пясъчни филтри“.