Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Документи по приключване

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите. Тази информация следва да се подготви  в спра­ вочен  формат,  съдържащ посочените  данни за дата и осно­ вание  за приключване или за  прекратяване  на договора.

Заглавие Дата Файл
Обявление за приключен договор - тротоар С.шосе 2023-06-07 15:20:30 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор - горива 2023-06-07 15:15:40 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - храни 2019 2022-12-21 09:53:00 Изтеглете файл
Обявление за приключен дог ОП 4- 00589-2019-0012 2022-08-10 15:30:45 Изтеглете файл
Обявления за прикл. дог. 00589-2017-0010 2022-05-30 14:08:59 Изтеглете файл
Обявления за прикл. дог.00589-2017-0010 2022-05-30 14:05:02 Изтеглете файл
Обявление за прикл. дог. 00589-2019-0022 2022-05-30 14:03:50 Изтеглете файл