Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Решение за избор на изпълнител 2020-08-31 16:14:32 Изтеглете файл
Доклад 2020-08-31 16:08:45 Изтеглете файл
Протокол №3 2020-08-31 16:08:10 Изтеглете файл
Протокол №2 2020-08-31 16:07:16 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-08-20 13:59:57 Изтеглете файл
Протокол № 1 2020-07-22 10:30:48 Изтеглете файл